Công nhận Giấy chứng nhận

Công nhận Giấy chứng nhận

Thông tin về Hiệp hội

Hiệp hội văn hóa ứng xử và nghi thức xã giao Nhật Bản Chủ tịch Hiệp hội
Gakushuin Women’s University International Cultural Exchange Department Professor
Phòng giáo dục thuộc Tổ chức văn hóa Yamaji Fumiko

Hiệp hội văn hóa ứng xử và nghi thức xã giao Nhật Bản

Địa chỉ  2-22-8naigai Bld.3kai, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo
Số đăng ký 9010005026543

Chủ tịch hiệp hội Mr.Mitsuhiro Iwasaki
Ủy viên Mr.Makoto Sakaibara
Ủy viên Mr.Yasuyo Horiuchi

◆trụ sở chính

Địa chỉ 2-22-8naigai Bld.3kai, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo
TEL: 03-6222-8667
FAX: 03-6222-8669
Mail: info@reigisahou.or.jp
HP: http://www.reigisahou.or.jp/

◆Hỗ trợ

Phòng giáo dục thuộc Tổ chức văn hóa Yamaji Fumiko

Địa chỉ 1-1-7mo-tosaido1201, Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo
TEL: 03-3479-1087
FAX: 03-3479-1086
MAIL: yamajifumiko-cf@blue.ocn.ne.jp
HP: http://www.yamaji-Fumiko.org/

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP