Tiếp thu các bằng cấp

Tiếp thu các bằng cấp

Hiệp hội văn hóa ứng xử và nghi thức xã giao Nhật Bản

Có được kiến thức / kỹ năng / khả năng trình bày để trở thành một người hướng dẫn cách cư xử / phép xã giao bằng cách tham dự các bài giảng và thực hành.

Được công nhận là một giảng viên lớp ba, bạn sẽ có thể đăng ký như là một hướng dẫn viên chính thức của Hiệp hội Khái niệm và Đạo đức Nhật Bản.

Hiệp hội của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các giảng viên mở các trường tư thục hoặc các hoạt động khác như các giảng viên miễn phí.

 

Khóa huấn luyện viên

Học viên sẽ có thể giảng dạy tại các bài giảng. (*Mức độ của giảng viên hướng dẫn có thể giảng dạy sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp của họ.)

Khóa học chính thức・・・Các bài giảng chính thức / bằng chứng về việc hoàn thành khóa học / giấy chứng nhận / chử quyền sẽ được cấp.

Giảng viên lớp 3/Giảng viên lớp 2/Các lớp tập huấn hướng dẫn viên lớp 1

 

Khóa học Thạc Sĩ

Các khóa học trình độ cao hơn. Học viên sẽ có thể giảng dạy tại các khóa đào tạo hướng dẫn viên. (* Một mức độ của các khóa học thạc sĩ có thể dạy khác nhau tùy thuộc vào lớp của họ.)

Hợp tác Mater / Master Đào tạo Khóa học

 

Khóa học Giảng dạy Kinh doanh

Một khóa học để học cách kinh doanh. Học viên sẽ có thể giảng dạy tại một chương trình đào tạo doanh nghiệp.

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP