Cách thức

Giới thiệu Văn hóa ứng xử Nhật Bản tại Việt Nam

Ở mỗi vùng miền hay đất nước, đều có riêng cho mình một lich sử hình thành và phát triền lâu đời, cùng với đó là một nền Văn hóa riêng giàu truyền thống.

Hiệp hội văn hóa ứng xử Nhật Bản của chúng tôi luôn quan niêmj phải phải biết tôn trọng Văn hóa nước bạn trước khi muốn truyền đạt Văn hóa của nước mình.

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP