Triển khai kinh doanh

Triển khai kinh doanh

Kinh doanh liên quan đến văn hoá Nhật Bản –

Đào tạo giảng viên / Trường Văn hoá / Trường Quản lý / Đào tạo Doanh nghiệp / Kinh doanh Giáo dục

Các hoạt động Khai sáng liên quan đến Văn hoá Nhật Bản –

Bài giảng / Sự kiện Holing

Các hoạt động học tập liên quan đến văn hoá Nhật Bản –

Nhóm nghiên cứu / xuất bản

Hiệp hội Nghiên cứu Cách cư xử Nhật Bản-

Thiết lập một xã hội để nghiên cứu cách cư xử của người Nhật với các học giả để tìm hiểu về lịch sử cách cư xử của người Nhật và văn hoá Nhật Bản

Hiệp hội nghiên cứu chuyển tiếp tinh thần Nhật Bản
Các hoạt động để chuyển tiếp tinh thần Nhật Bản tại Nhật Bản và thế giới / Đẩy mạnh văn hoá Nhật Bản ở nước ngoài / Kinh doanh giáo dục / Quan hệ đối tác kinh doanh

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP