Cách cư xử của người Nhật

Học cách truyền thống của người Nhật, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Tâm trí của sự tôn trọng”, “Tâm trí của sự cân nhắc” và “Tâm hồn hiếu khách”, có tất cả các khía cạnh độc đáo của tư duy Nhật Bản, thậm chí được coi là di sản văn hoá.日本の礼儀作法とは

Giáo dục đạo đức đã mất đi tầm quan trọng của nó trong thế hệ tiếp theo của những người trẻ tuổi có nghĩa là bây giờ hơn bao giờ hết có một nhu cầu phải học lại rằng một khi đã quên sự chú ý của người Nhật.

 

 Cách cư xử của người Nhật là gì?

Đạo đức truyền thống của Nhật Bản bao gồm những gì chúng ta gọi là ‘kokoro’ và ‘katachi. Những từ này được dịch sang ‘tâm’ và ‘kokoro / tâm’ là cách mà chúng ta tôn trọng người khác, và ‘katachi / form’ là cách chúng ta đưa sự tôn trọng này lên hành động. Do đó, nghi thức có thể được coi là ‘hình thức’, hoặc hành động của mình.

Cách thức chúng ta thể hiện “tâm trí” và “hình thức” này thông qua sự tôn trọng những người xung quanh chúng ta, nó như một bộ quy tắc ứng xử, ở đó truyền thông có thể được thực hiện bất kể các giá trị, phong tục, hay tầm vóc khác nhau của chúng ta.

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP