Khóa học

Nội dung các buổi học

◆ Chương trình phổ cập văn hóa ứng xử

sơ  cấp, trung cấp

◆ Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ :

chứng chỉ Business,

chứng chỉ giảng dạy theo trình độ

◆ Chương trình dành cho

người nưới ngoài

◆ Chương trình dành cho

hộ lý, điều dưỡng viên

◆ Ngoài ra

Hiệp hội còn tổ chức các buổi  tọa đàm về văn hóa ứng xử theo các chủ đề khác nhau

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP