Giới thiệu về Khóa học gốc của chúng tôi

Giới thiệu về Khóa học gốc của chúng tôi

Một loạt các khóa học được cung cấp – chẳng hạn như một khóa học văn hóa cho cuộc sống hàng ngày, một khóa học cho trẻ em cho các thế hệ kế tiếp của nghi thức, và một khóa học để đạt được một sáng hơn và nhiều hơn nữa ‘thanh lịch’ cách sống.
Các chương trình giảng dạy khác có thể được sắp xếp theo yêu cầu.

・Khóa học Giao tiếp cho một nơi làm việc tốt hơn
・Cách cư xử của người Nhật đối với phụ nữ thanh lịch
・Khóa học cho những ai muốn học lại Cách cư xử
・Khóa học để trở thành một người đàn ông trung tuổi cao quý
・Mở khóa cho các bậc cha mẹ và trẻ em
・Cách cư xử và phong tục xã hội ngày nay
・Ăn trưa trong khi Mặc Kimono / Hành vi và cách cư xử
・Các khía cạnh độc đáo của Nhật Bản – Học tập Truyền thống và Văn hoá Nhật Bản
・Bạn sống thế nào? Giáo dục nhận thức
・Các khóa học ban đầu khác theo yêu cầu.

Copyright ©  Tiếng Việt All Rights Reserved.
PAGE TOP